3 điều cần biết về điều chỉnh mức GTGC của thuế thu nhập cá nhân

Vừa qua đã quyết định chính thức về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) của thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, khi thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân, người lao động không chỉ quan tâm đế những thông tin về mã số thuế cá nhân, mà còn cần quan tâm đến nhiều quy định mới, trong đó có mức GTGT của thuế thu nhập cá nhân hiện nay.

Nâng mức giảm trừ gia cảnh

Cụ về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân như sau:

Đối với người nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng

Đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 3 triệu 6 trăm nghìn đồng lên mức 4 triệu 4 trăm nghìn đồng

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh mới được đánh giá là phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội hiện nay, đáp ứng và phù hợp với nhu cầu và đời sống thực tế của người lao động. Với mức giảm trừ gia cảnh này sẽ kéo theo việc tính thuế thu nhập cá nhân và việc nộp thuế sẽ có nhiều chuyển biến mới. Với những người có mức thu nhập dưới 11 triệu đồng thì chắc chắn sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Với những người trên 11 triệu đồng thì còn phụ thuộc vào giảm trừ người phụ thuộc để xác định xem có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không.

Hiệu lực thi hành

Nghị định 954 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020 và sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Mặc dù Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020 nhưng mức giảm trừ mới sẽ được tính toán lại và áp dụng cho giai đoạn đã áp dụng mức giảm trừ gia cảnh cũ từ tháng 01 đến tháng 06/2020 khi quyết toán thuế TNCN cho năm 2020.

Thời điểm bắt đầu áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới

Liên quan đến thời điểm thực hiện khấu trừ thuế theo mức giảm trừ gia cảnh mới, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2546/TCT-DNNCN hướng dẫn như sau:

– Thời điểm bắt đầu tạm khẩu trừ:

+ Kể từ kỳ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính tháng 7/2020 (Hạn nộp tờ khai là ngày 20/08/2020) đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo tháng (Tức bắt đầu khấu trừ mức mới vào tiền lương, tiền công tháng 7).

+ Kể từ kỳ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính quý 3/2020 (Hạn nộp tờ khai là ngày 30/10/2020) đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý.

– Thời điểm áp dụng mức khẩu trừ mới: Áp dụng từ năm 2020, có nghĩa các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng một tháng, 3,6 triệu đồng với mỗi người phụ thuộc vào những tháng trước đó sẽ được xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 (nếu không có gì thay đổi  thì chậm nhất là ngày 30/3/2021 sẽ thực hiện quyết toán thuế).

Như vậy, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên ngưỡng 11 triệu đồng và đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng có ý nghĩa rất lớn đối với việc nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Tuy nhiên, người lao động cần phải nắm được các thông tin đi kèm như hiệu lực thi hành của nghị quyết, thời điểm bắt đầu áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới hiện nay.

Phần mềm đọc hóa đơn điện tử đuôi XML 

Cách tra cứu để biết hóa đơn điện tử hợp pháp hay không

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các cá nhân, người sử dụng lao động nắm rõ được những điểm mới trong việc nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân để có thể thực hiện việc tính thuế, quyết toán thuế trong kỳ tới một cách tốt nhất, đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.